GOK

Gminny Ośrodek Kultury w Herbach działa w oparciu o ustawę z dnia 25 października 1991 r. O organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.1991 nr 114 poz. 493 z późn. zm.); wpis do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora (gminę Herby) oraz statut placówki. Nasza oferta skierowana jest do mieszkańców gminy Herby.