Zaproszenie na bezpłatne szkolenie komputerowe

bez barier, bez granic
Zapraszamy do wzięcia udziału w bezpłatnym projekcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

„Bez barier, bez granic – szkolenia komputerowe dla osób pracujących z województwa śląskiego – III edycja”
realizowanego przez: Regionalną Izbę Przemysłowo-Handlową w Gliwicach w partnerstwie z MDDP Akademia Biznesu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Projekt przeznaczony jest dla osób, które:
– pracują,
– są wieku 18 lat i więcej,
– mieszkają i/lub pracują na terenie subregionu centralnego
województwa śląskiego,
– nie prowadzą własnej działalności gospodarczej,
– chcą z własnej inicjatywy wziąć udział w szkoleniach.
UWAGA: Aby uczestniczyć w Projekcie należy spełnić wszystkie ww. kryteria formalne!
Z udziału w Projekcie wykluczone są osoby odbywające karę pozbawienia wolności, z wyjątkiem osób objętych dozorem elektronicznym.
W ramach projektu oferujemy następujące formy wsparcia:
Zarządzania obiegiem dokumentów elektronicznych (tekstowych i multimedialnych) w trybie zdalnym:
elektroniczne zarządzanie dokumentacją (EZD), e-podpisy, platformy usług elektronicznych, praca na wspólnych plikach.
Tworzenie i rozwój rozwiązań chmurowych:
modele chmur i rodzaje usług w chmurze, zabezpieczenia, tożsamość, zarządzanie, monitorowanie, raportowanie, standardy prywatności, zgodności i ochrony danych.
Organizacja i zarządzanie pracą zdalną z wykorzystaniem dostępnych technologii i narzędzi:
zarządzanie czasem i zadaniami na home office, przygotowywanie i organizacja miejsca pracy, komunikacja w pracy zdalnej, motywacja i dyscyplina, cyberbezpieczeństwo, praca na wspólnych plikach.
Realizacja szkoleń: zajęcia będą się odbywać w grupach średnio 10-osobowych, maksymalnie 12-osobowych, średnio 3 dni w tygodniu po 8 godzin lub 6 dni po 4 godziny:
– szkolenia do wyboru: rano, po południu, w dni powszednie/weekend, w trybie stacjonarnym, hybrydowym lub zdalnym w czasie rzeczywistym,
– Uczestniczki/Uczestnicy Projektu otrzymają materiały szkoleniowe: podręcznik oraz długopis, notes, teczkę i pendrive,
– każda/każdy Uczestniczka/Uczestnik Projektu po ukończeniu szkolenia zobowiązany jest przystąpić do egzaminu zewnętrznego (m.in. ECCC lub VCC),
Uczestniczki/Uczestnicy Projektu otrzymują zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia, a po zdanym egzaminie certyfikat potwierdzający kwalifikacje.
Rekrutacja jest prowadzona w trybie ciągłym. Liczba miejsc ograniczona.
Projekt realizowany jest w okresie od 01.02.2021 r. do 31.12.2022 r.
JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIACH?
Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy w wersji elektronicznej na stronie: https://bezbarierbezgranic.pl/formularz/
Szczegółowe informacje na temat projektów znajdą Państwo na stronie: https://bezbarierbezgranic.pl/
Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności, strona główna. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.