I Regionalny Przegląd Amatorskich Grup Teatralnych

I Regionalny Przegląd Amatorskich Grup Teatralnych Dzieci, Młodzieży, Dorosłych „Tradycja jest wśród nas”, Herby 2020

Organizator  przeglądu:
Gminny Ośrodek Kultury w Herbach, ul. Lubliniecka 31, 42-283 Herby, tel. 579 954 907
e-mail: gok.herby@gmail.com

 1. Cele przeglądu:
  • popularyzacja kultury i żywego słowa;
  • prezentacja amatorskich grup teatralnych regionu;
  • rozbudzanie wyobraźni twórczej;
  • zachęcanie społeczności lokalnej do poszukiwania i odkrywania zapomnianych tradycji społecznych, kulturowych czy chrześcijańskich;
  • wzbogacanie osobowości młodego człowieka poprzez edukację teatralną;
  • wskazywanie na zachowania prorodzinne, walory wychowawcze oraz pozytywne idee i zasady moralne;
  • integracja społeczna.
 2. Termin i miejsce przeglądu:
  Data:

  • 15.06.2020 – kategoria  dzieci
  • 16.06.2020 – kategoria młodzieży
  • 17.06.2020 – kategoria dorosłych (ukończone 18 lat!)

  Miejsce: sala widowiskowa Gminnego Ośrodka Kultury w Herbach, ul. Lubliniecka 31, 42-283 Herby

  Udział w przeglądzie jest możliwy poprzez zgłoszenie grupy za pomocą karty uczestnictwa, którą należy zgłosić do dnia 7 czerwca  br. mailowo listownie lub osobiście (decyduje data wpływu do organizatora)  na adres  Gminny Ośrodek Kultury  w Herbach, ul. Lubliniecka 31, 42-283 Herby, tel. 579 954 907

 3. Uczestnicy
  Do przeglądu zapraszamy amatorskie grupy teatralne dziecięce, młodzieżowe dorosłych ze szkół podstawowych, ponadpodstawowych, ośrodków kulturalnych, stowarzyszeń, świetlic  i innych instytucji. Przegląd zostanie rozegrany w następujących kategoriach:

  • Kategoria dzieci:
   Kategoria I –  uczniów klas I –III szkoły podstawowej
   Kategoria II – uczniów  klas IV – VI szkoły podstawowej
  • Kategoria  młodzieży:
   Kategoria III – uczniów klas VII –VIII szkoły podstawowej
   Kategoria IV – uczniów szkoły ponadpodstawowej.
  • Kategoria dorosłych:
   Kategoria V – dorośli

  UWAGA: W spektaklu nie mogą brać udziału instruktorzy teatralni!

 4. Forma artystyczna
  W przeglądzie można wystawić następujące formy teatralne: spektakl, przedstawienie.
  Każda grupa teatralna ma za zadanie przedstawienie w czasie nie dłuższym niż 20 minut  bliskich jego sercu, otoczeniu małej ojczyźnie dziedzictwa kulturowego (niematerialnego).
 5. Powołane przez organizatora Jury wyłoni najlepsze amatorskie grupy teatralne w poszczególnych kategoriach wiekowych przyznając im nagrody rzeczowe, statuetki oraz dyplomy. Grupa teatralna otrzymuje 1 nagrodę.
 6. INFORMACJE DODATKOWE
  • Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora.
  • W przypadku dużej ilości zgłoszeń, organizator zastrzega sobie prawo przeprowadzenia przeglądu w ciągu dwóch dni.
  • Zgłoszone grupy teatralne występować będą w odstępach 20 minutowych.
  •  GOK dysponuje sceną o wymiarach: 6m x 4m. Scena nie posiada elementów (statywy, stelaże, itp.) przeznaczonych do instalacji scenografii,
  • Scenografię przedstawień każda grupa teatralna zapewnia we własnym zakresie.
  • Organizator dysponuje sprzętem nagłośnieniowym, którym można odtwarzać podkłady dźwiękowe i piosenki. Nośniki audio akceptowane przez sprzęt ośrodka to: płyty CD Audio lub płyty CD z nagraniem w formacie MP3 lub pendrive.
  • W trakcie eliminacji obsługą nagłośnienia zajmuje się opiekun grupy teatralnej przy pomocy pracownika GOK.
  • Organizator zapewnia używanie mikrofonów przez młodych aktorów.
  • Zgłoszenie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne prawo do zapisu występu dowolną techniką i wykorzystywanie zapisanego materiału do celów edukacyjnych i popularyzatorskich.
  • Wszyscy uczestnicy proszeni są o uczestniczenie we wszystkich prezentacjach w obrębie kategorii, do której zostaną zakwalifikowani celem wymiany doświadczeń.
  • Nadesłanie karty zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
  • Udział w przeglądzie jest nieodpłatny. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu.

 

Załączniki:

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności i oznaczony tagami , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.