Plan zajęć w GOK w Herbach

Informacje dodatkowe odnośnie zajęć:
1) Ilość dzieci – ograniczona!
2) Wiek – gwarantujący samodzielny udział w zajęciach.
3) Zapisy – dotyczy warsztatów kulinarnych i plastycznych – w biurze GOK-u lub pod nr tel. 579 954 907 co najmniej dwa dni przed spotkaniem.
4) Odpłatności ( z wyjątkiem zaj. mażoretkowych)  obowiązują od 1 marca.
Zapraszamy :))